WP-GIVE הוא התוסף המתקדם ביותר ליצירת טפסי תרומות לעמותות. כעת, עם חיבור לסליקה ישראלית, ניהול קמפיינים מתקדם, טפסי תרומות מעוצבים, אפשרויות תרומה חד פעמיות או מחזוריות, וחוויית משתמש מעולה גם בנייד, מעולם לא היה קל יותר לגייס תרומות לעמותה שלך!

מהאפשרויות המתקדמות של התוסף:

  1. ניהול מספר קמפיינים תרומות במקביל, עם אפשרות להצגת פיד קמפיינים.
  2. טופס תרומות מעוצב ברמה גבוהה, עם אופציה לטופס רגיל או טופס רב שלבי.
  3. אפשרות בחירה בין תרומה חד פעמית למחזורית – הוראת קבע.
  4. סטטיסטיקת תרומות לכל טופס/קמפיין בפאנל ייעודי לכך.
  5. קביעת סכומי תרומות קבועים מראש ואפשרות לשדה הזנת סכום פתוח.
  6. נוחות וחוויית משתמש מעולה – כולל, וכנראה החשוב ביותר – גם בנייד.
  7. מהירות תגובה גבוהה ביותר.
    ועוד ועוד…

טופס תרומות רב שלבי

פיד קמפיינים

טופס תרומה פשוט